Fastigheten Hyresgäster Historia Omgivningar Nöjesguide Bilder Länkar Bibliografi Hem

HUSETS HISTORIA

12 mars 1903: Byggnadsingenjör Gotthard Gerlofson ansöker om lov att bygga ett fem våningar högt stenhus vid gatan på tomt nr. 14 i kvarteret Surbrunn i Johannes församling. Här skall även byggas ett uthus av trä att inrymma "Klosetter och Velosipedstall".

Huset genomgick under 1930-talet en omfattande renovering som utfördes av Fabrikör Rolf Wessman, dåvarande ägare. Bl.a. drogs centralvärmein: tidigare hade byggnaden värmts med kakelugnar och kaminer, ved fanns att hämta på gården. Badrum med toaletter och varmt vatten installerades också. I december 1936 lämnas en ansökan in om att ändra vinden, och ett år senare installeras hiss upp till femte våningen.

1946 - Wessman ansöker om att få bygga bostadslägenhet i vindens tornparti. Lägenheten blir färdig under 1946. Man sökte byggnadslov för ytterligare en vindslägenhet samma år. Detta byggnadslov erhölls inte förrän tre år senare, i april 1949 då bygget påbörjades. I oktober 1951 slutbesiktigar stadsarkitekt P. Danielsson vindslägenheterna. Vid denna tidpunkt installerar man även hiss upp till femte våningen.

1975 - ansökan om rivning av taktornet ("utjämning av taket") i fastighetens gathörn. Förslaget avslås av Byggnadsnämnden.

1979 - Det blir känt att bilförsäljning sker i garaget utan tillstånd.


AFFÄRSVERKSAMHET

Från det att Surbrunn 14 stod inflyttningsklart fram till 1986 låg en tobaksaffär i lokalen som nu används av Facile Skomode. Under de fyrtio första åren ägdes tobaksbutiken av Agda Hult; delar av inredningen lär ingå i Skansens Tobaksmuseum*.

I den lokal som under en längre tid inhyste Continental Herrekipering fanns fram till införandet av Brattsystemet en vinhandel, Tjulander C:nis Eftr. Vinlagret fanns i nuvarande Asian Furnitures och Chuen Fa Swedens lokaler. Kvar från den tiden finns en stuckatur i form av en vindruveklase utanför ytterdörren. 1923, när vinhandeln stänger, öppnar en Herr Israelsson Continental Herrekipering som finns kvar och drivs av samma familj i nästan 70 år, till 1992. Här var bl.a. Kung Gustav VI Adolf kund.

Efter att vinhandeln lagts ned, användes lokalen som bl.a. lagerlokal.

1981 - Anitas Mode har satt upp gul plåt på delar av butiksfasaden. För detta behövs bygglov, vilket inte sökts. I januari följande år söker butiken detta, vilket beviljas. I februari återkallas ansökan och den gula plåtpanelen demonteras.[Upp]

LÄNKTIPS: